Lösningar

Översättningsminne och terminologihantering

Ett översättningsminne är ett verktyg som lagrar och återanvänder översättarens tidigare översättningar som kompletteras med en programvara för terminologihantering. Det vill säga, om det dyker upp meningar som redan har översatts en gång i samma eller i andra dokument, upptäcker översättningsminnet dessa och visar dem automatiskt för översättaren för validering.

Därmed behöver ett innehåll som redan har översatts, inte översättas igen.

Genom att återanvända tidigare översättningar undviker man upprepningar och uppnår besparingar på upp till 80%.

Eliminering av mellanhänder

Stora översättningsbyråer anlitar effektiva och agila företag som Adapta, vilket ökar kostnaden för översättningarna.

Varför betala mer om du kan få samma översättning till ett mycket lägre pris genom att kontakta oss direkt?