Tjänster

Tjänster Adapta

Översättning, layout och språkanpassning

Adapta har ett team flerspråkiga specialister, från ingenjörer, språkvetare och utvecklare, till grafiska designers, som står till tjänst för att tillhandahålla ert företag en lösning.

Vår långa erfarenhet inom industrisektorn möjliggör för oss att hantera en rad olika projekt, från översättning av programmerarnas kommentarer till instruktionerna för ett programmerbart styrsystem, samt översättning och internationalisering av programvaran (gränssnitt, online-hjälp, resursfiler, tryckta manualer) som utvecklats av systemintegratörer, till programvarulokalisering.

Hur?

Skicka oss helt enkelt era översättningsönskemål, språk, format och plattform så tar vi hand om resten.

Från en enkel broschyr avsedd för en mindre teknisk publik, till en instruktionsmanual för en gaskromatograf riktad till instrumenteringsingenjörer.

Skicka oss all dokumentation som ni vill få översatt och ange språken, plattformen och det önskade formatet.

Inom 24 timmar skickar vi er en offert och leveransdatumet.

Det finns inget steg tre. Vi tar hand om resten.

STEG 1

Skicka oss all dokumentation som ni vill få översatt och ange språken, plattformen och det önskade formatet.

STEG 2

Inom 24 timmar skickar vi er en offert och leveransdatumet.

STEG 3

Det finns inget steg tre. Vi tar hand om resten.