Adapta translations

ADAPTAk zure katalogoak, eskuliburuak, webguneko edukia eta gainerako dokumentuak itzultzen ditu 70 hizkuntza baino gehiagotara, ez dezazun bezero bat bera ere galdu

ITZULPENAK / TEKNIKOAK / KOMERTZIALAK / ZINPEKOAK

Edozein hizkuntza, formatu eta plataformatan.
Espezialistak edozein motatako eduki teknikotan.
Emaitza % 40 merkeagoa merkatuko prezioekin alderatuz.

Eskatu aurrekontua

Bidali mezu elektroniko bat itzuli nahi dituzun dokumentu guztiekin:
Publizitaterako liburuxkak, eskuliburu teknikoak, informazio komertziala, webguneko edukia…
Nahi dituzun hizkuntzak eta formatua adierazi mezuan.

24 ordutan bidaliko dizugu aurrekontua eta lana entregatzeko data.

Espezialistak

Espezialistak edozein motatako eduki teknikotan.

Hizkuntza

Istantean desager dadin mundu globalizatu honetan gelditzen den muga bakarra: hizkuntza.

Aurreztea

Emaitza % 40 merkeagoa merkatuko prezioekin alderatuz

Espezializazio teknikoa

Itzulpen teknikoan soilik ardaztu garenez, ezagutza handia eta azpiegitura zabal bat garatu dugu, zure enpresari ahalik eta zerbitzu efizienteena eskaintzeko.

Zerbitzu integrala

Zerbitzu integrala eskaintzen diegu gure bezeroei. Horrela, haien negozioko jarduera nagusietan jarri dezakete arreta eta haien baliabideak libre geratzen dira, ondoen egiten dutena egiten jarrai dezaten.

Profesionalak zure zerbitzura

Itzulpengintza da gure jarduera guztien oinarria.

Zure mezua edozein hizkuntzatan helarazi nahi baduzu ere, gure espezialistek modu argi eta zehatzean helduko dela ziurtatuko dute.

adapta translations